סוף עידן הביטוח הסעיודי
תאריך ושעה
 
מונה:

 
 
 2020 ביטוח הבריאות הקולקטיבי לחברי הסגל האקדמי הבכיר באוניברסיטת בן גוריון
באמצעות המבטחת "הפניקס" חברה לביטוח בע"מ 

 

הסכם פוליסת הבריאות "הפניקס" חברה לביטוח 2019 - 2025 

הסכם פוליסת הבריאות "כלל" חברה לביטוח 2013 - 2019טופס הצטרפות לביטוח הבריאות לחברי ארגון הסגל האקדמי הבכיר של אוניברסיטת בן גוריון ובני משפחותיהם ללא הצהרת בריאות

טופס הצטרפות לביטוח הבריאות לחברי ארגון הסגל האקדמי הבכיר של אוניברסיטת בן גוריון ובני משפחותיהם כולל
הצהרת בריאות


טופס בקשה להמשכיות במסגרת ביטוח הבריאות לבני משפחתו של חבר ארגון הסגל אקדמי הבכיר של אוניברסיטת  בן גוריון שנפטר
 
טופס בקשה להמשכיות בפוליסה קבוצתית לגמלאי ארגון הסגל אקדמי הבכיר של אוניברסיטת בן גוריון ובני משפחותיהם

תביעות


טופס תביעה לביצוע ניתוח בהסדר עם חברת הביטוח

טופס תביעה אמבולטורי
 
 

 
לייבסיטי - בניית אתרים