סוף עידן הביטוח הסעיודי
תאריך ושעה
 
מונה:

 
 

טפסים שימושיים ופוליסות 
ביטוח חיים -מנהלים - גמל - השתלמות - ופנסיה

 
 בקשה לקבלת מידע על אפשרויות קצבה למבוטח
הצעה לפוליסה קלאסית

הצעה לפרופיל הדור החדש אישי/עצמאי

  הצעה  לפרופיל הדור החדש מנהלים
 
בקשת הצטרפות לקרן הפנסיה - עבור עמית עצמאי

בקשת הצטרפות לקרן הפנסיה - עבור עמית שכיר

בקשת הצטרפות לקרן פנסיה -הסדר קבוצתי

הוספה או הגדלה למרכיב פיצויים לפי רשימה

טופס צירוף לקוח עסקי לקרן פנסיה מיטבית-עתודות


הצעה לפרופיל הדור החדש לילד

הצעה לפוליסה ריסק ללא חיתום - ביטוח חיים לכל אחד

הצעת כלל For Life חבילת ריסקים מקיפה

הצעה להפקדת סכום חד פעמי בפרט

הצעה להפקדה חד פעמית פרופיל מנהלים

הצהרת בריאות


השלמת פרטים רפואיים בהצהרת בריאות

הוראה לחיוב חשבון

תשלום לקרן הפנסיה באמצעות הוראת קבע

הרשאה לחיוב כרטיס אשראי

טופס הפקדה במזומן או המחאה מנהלים-אישי-עצמאי


טפסים בביטוח חיים-מנהלים-ופנסיה

בקשה לשינויים בכיסויים הביטוחיים בפוליסת פרט

בקשה לשינויים בכיסויים הביטוחיים ביטוח מנהלים

בקשה לשינויים במרכיבי הביטוח בפוליסות מנהלים/פנסיה

בקשה לשינוי מסלול בפוליסת מסוג פרופיל


שינוי בפרטים אישיים/ כתובת/ ומוטבים במיטבית-עתודות


בקשה לשינויים בכיסויים הביטוחיים בפוליסות פרט ועצמאי

טופס בקשה למעבר בין מסלולים והתאמת הפנסיה באופן אישי


בקשה לשינויים בכיסויים הביטוחיים בפוליסות מנהלים

בקשה לשינויים במסלולההשקעה מנהלים פרט ועצמאי

בקשה להעברת בעלות ללא טופס 161 ושינוי שם מעסיק


בקשה לשינויים פוליסות פרט-עצמאי- וקרן פנסיה

 
קבלת בעלות המבוטח והוראות להמשך הפוליסה וקרן הפנסיה

בקשת מעסיק לקבלת בעלות בביטוח מנהלים וקרן הפנסיה

בקשה להעברת כספים למיטבית קרן פנסיה

בקשה להעברת כספים למיטבית קרן פנסיה-כללית משלימה

בקשה להעברת כספים לכלל ביטוח נספח א' שכיר/עצמאי


הודעה על חופשה ללא תשלום

טופס הודעה על עזיבת עבודה

טופס הודעת מעביד על עזיבת עבודה-קרן פנסיה

הודעת עמית בעת עזיבת עבודה מקרן הפנסיה

הודעת עמית על המשך חברות בקרן הפנסיה

טופס משיכת כספי פיצויים מקרן הפנסיה

בקשה לקבלת אפשרויות קצבה

כתב שיפוי מעסיק בנסיבות שאינם מזכות בפיצויי פיטורין

בקשה לקבלת כספים בתום תקופת הפוליסה

בקשת הלוואה בשעבוד פוליסות חיים

טופס ביטול פוליסה

 

בקשה למשיכת כספים (פדיון) מפוליסה

טופס 161 למשיכת כספי פיצויים הודעת מעביד

טופס 161 א הודעת עובד למס הכנסה


תדריך למילוי טופס 161
 

הודעה על שינוי כתובת מעסיק 


הודעה על שינוי כתובת מבוטח


הודעה על שינוי מוטבים 


בקשה לשינוי עיסוק או תחביב

עדכון פרטים בפוליסת פרט

טופס בקשת הלוואה לא צמודה

בקשה להלוואה מקרן הפנסיה

שאלון טיס

שאלון צלילה וצניחה

שאלון גלישה (סנפלינג) וטיפוס הרים

שאלון טרקטורון מעוף/אולטראלייט

שאלון מצנח ממונע

טופס מקדים להעברת כספים מקופת גמל/חברת ביטוח/פנסיה

בקשה לשינוי סוכן בביטוח פרט

בקשה לשינוי סוכן בביטוח מנהלים

ביטול בקשה למינוי סוכן ביטוח מנהלים

יפוי כוח לקבלת פרטים

הסכם עבודה בין המעסיק לבין העובד על פי סעיף 14

הרשאה לביצוע העברה בנקאית לחשבון העמית

הרשאה לביצוע העברה בנקאית לחשבון אחר

הפקדת כספי פדיון בפוליסת פרופיל הדור החדש

הצהרת בריאות מקוצרת

מסמך השוואה פוליסות ביטוח חיים

פנייה לחברת ביטוח לקבלת פרטים על פוליסה

פוליסות ביטוח חיים-מנהלים-פנסיה-וגמל

תקנון קרן הפנסיה מיטבית

הפוליסה להכנסה בטוחה לאובדן כושר העבודה

הפוליסה לביטוח ריסק

הפוליסה לחיסכון פיננסי אישי

הפוליסה לחיסכון פיננסי לעצמאי - משלמת קצבה

מדיניות השקעה במסלולי השקעה - חיסכון פיננסי


 קופות גמל והשתלמות

 

טופס הצטרפות לקופת גמל/השתלמות

טופס הצעה לחיסכון פיננסי לעצמאי - מוכר כקופת גמל

טופס הצעה לחיסכון פיננסי אישי - לא מוכר כקופת גמל

טופס הצטרפות מעסיק לקופת גמל/השתלמות

בקשת הצטרפות לקופה מרכזית לפיצויים

טופס הצטרפות כלל גמל

טופס הצטרפות לקרן מסלולית

בקשה למשיכת כספים מקרן מסלולית

בקשה להעברת כספים ושינוי מסלול בקרן מסלולית

בקשת הצטרפות לקופה מרכזית לפיצויי פיטורין

הוראת קבע לקופת תגמולים או השתלמות

הוראת קבע לקופות של בנק דיסקונט 

מערכת ניהול מעסיקים בכלל גמל

טופס שינוי פרטים בכלל גמל או השתלמות

טופס הודעה על פיטורי עובד -וזכאותו לפיצויים

טופס בקשה למשיכת כספים מקופת גמל

טופס ביטול העברה בקופת גמל


טפסים חשובים לביטוח משכנתא


טופס הצעה שוהם (משכנתא)

טופס נלווה להצעה לביטוח חיים שוהם (משכנתא)

מוטב בלתי חוזר (משכנתא)

הפוליסה לביטוח משכנתא "שוהם"
טפסים חשובים הגנה עצמית


הצעה לביטוח הגנה עצמית פלוס

תעריפים הגנה עצמית

הפוליסה לביטוח הגנה עצמית


מחוללי ריסק-פנסיה-גמל-השתלמות

מחולל ביטוח לריסק

מחולל הפנסיה של מיטבית

גמל-נט השוואת קופות גמל-השתלמות-ופיצויים באתר האוצר

מחשבון ההפקדות של עמיתים עצמאיים והטבות מס


טופסי תביעה ביטוח חיים-פנסיה-מנהלים

בקשה למימוש זכויות - טופס מקרה פטירה

 

בקשה למימוש זכויות - נכות עקב תאונה

בקשה למימוש זכויות - גילוי מחלה קשה
 

בקשה למימוש זכויות - אובדן כושר עבודה

בקשה למימוש זכויות לתשלום פנסיית נכות

בקשה למימוש זכויות לפנסיית שאירים

בקשה למימוש זכויות לתשלום פנסיית זיקנה

כתב ויתור על סודיות רפואית

שאלון כושר עבודה לעמית בקרן הפנסיה


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
לייבסיטי - בניית אתרים