סוף עידן הביטוח הסעיודי
תאריך ושעה
 
מונה:

 
טפסים ופוליסות בביטוח אלמנטרי

טפסי הצעות


טופס ביטול ביטוח משכנתא

טופס הצעה לביטוח בית

טופס נספח רעידת אדמה

טופס
הצעה לביטוח רכב פרטי ומסחרי עד 4 טון

טופס הצעה לרכב מסלול ירוק


טופס הצעה לביטוח רכב שאינו רכב פרטי או מסחרי עד 4 טון

טופס הצעה לביטוח רכב מעל 4 טון

טופס הצעה לביטוח רכב יקר

טופס הצעה לכיסוי חלקי (ויתור על כיסויים)

טופס אישור מיגון רכב

טופס הצעה לשינויים עקב החלפת רכב

טופס הצעה נספח ירידת ערך

טופס הצעה לביטוח עסק

טופס הצעה לביטוח משרדים

טופס הצעה לביטוח חבות מעבידים

טופס הצעה לביטוח צד שלישי

טופס הצעה לביטוח כה"ס קבלנים

טופס בקשה להצעת מחיר לביטוח בית בהקמה / כה"ס קבלנים

טופס
הצעה לביטוח תאונות אישיות

טופס הצעה לביטוח אחריות מקצועית

טופס הצעה לאחריות מקצועית למהנדסים ואדריכלים

טופס הצעה לאחריות מקצועית למקצועות הרפואה


טופס הצעה לביטוח אחריות המוצר

טופס הצעה לביטוח כל הסיכונים אלקטרוני

טופס הצעה לביטוח אש

טופס הצעה לביטוח סחורה בהעברה


טופס בקשה לשינוי סוכן

הוראות תשלום

תשלום באמצעות הוראת קבע לבנק

תשלום באמצעות כרטיס אשראי עד 12 תשלומים

תשלום באמצעות כרטיס אשראי על בסיס מזומןטפסי תביעה


חבות המוצר
 

חבות מעבידים

 

אחריות כלפי צד שלישי

 

ביטוח קבלנים

 

ביטוח אחריות מקצועית

טופס תביעה לתאונות אישיות

הרשאה לביצוע העברה בנקאית לתגבולי ביטוח תאונות אישיות

 

הודעה על תביעה בגין נזק לרכוש (דירה/עסק)

הרשאה לביצוע העברה בנקאית לתגבולי ביטוח עקב תביעה

 

הודעה על תביעה בגין נזק רכוש לצד ג'

 

הודעה על תביעה בגין נזק לעבודות קבלניות/רכוש צד ג'

טופס הודעה על מקרה ביטוח - רכב בפורמט Word

 

טופס הודעה על מקרה ביטוח - רכב בפורמט PDF

טופס תביעה אילן זגגות

טופס הודעה על פגיעה של צד שלישי אילן זגגות


כתבי שירות

גרירה

רכב חלופי

 

שמשות אילן זגגות

 

שירות תיקונים פל

שירות פל זהב

שחר נזקי צנרת


פוליסות וכתבי כיסוי


פוליסה ביטוח רכב עד 3.5 טון


פוליסה משולבת לביטוח בית משותף
 

לייבסיטי - בניית אתרים